Vyzvednutí

Opravený stroj si zákazník po předložení kopie opravenky vyzvedne ve lhůtě do 1 měsíce od oznámení ukončení opravy. V případně nevyzvednutí stroje do této lhůty mohu účtovat skladné 10,- Kč za každý následující den prodlení. Při nevyzvednutí stroje po uplynutí 6 měsíců od oznámení ukončení opravy šicího stroje jsem oprávněn šicí stroj prodat nebo použít na náhradní díly a aspoň částečně tak uspokojit vzniklý dluh.